Biên bản kiểm phiếu trình làng chức danh Bí thỏng đảng ủy là mẫu mã sử dụng trong Đại hội đưa ra cỗ. Mẫu dùng làm những thống kê lại số phiếu bầu cử trường đoản cú đó chọn ra chức danh Bí thỏng đảng ủy. Mời các bạn xem thêm.

Bạn đang xem: Biên bản kiểm phiếu bầu bí thư chi bộ

Biên phiên bản kiểm phiếu reviews chức vụ Bí thư đảng ủy

1. Biên bản kiểm phiếu giới thiệu chức danh Bí thư đảng ủy là gì?2. Mẫu biên phiên bản kiểm phiếu trình làng chức vụ Bí thư đảng ủy

1. Biên phiên bản kiểm phiếu giới thiệu chức vụ Bí tlỗi đảng ủy là gì?

Biên bản kiểm phiếu reviews chức vụ Bí tlỗi đảng ủy gồm các ngôn từ như tổng số bạn ttê mê gia bỏ thăm, con số tín đồ đang tđắm đuối gia bỏ phiếu, số phiếu phân phát ra, số phiếu thu vào, số phiếu vừa lòng lệ, số phiếu không hợp lệ….

2. Mẫu biên phiên bản kiểm phiếu ra mắt chức danh Bí tlỗi đảng ủyXem thêm: Danh Sách Các Trường Nước Ngoài Không Được Bộ Giáo Dục Việt Nam Công Nhận

ĐẠI HỘI …………………………….LẦN THỨ ….. NHIỆM KỲ 2020-2025*ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.……, ngày tháng năm 2020
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾUGIỚI THIỆU CHỨC DANH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY ………………NHIỆM KỲ 2020-2025Tại Đại hội Đảng bộ ……………………………………………………., nhiệm kỳ 20đôi mươi – 2025, tổ chức vào ………….. ngày ……./……./2020; trên ……… ………………… đã tiến hành trình làng tin tưởng Bí tlỗi Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.* Tổ kiểm phiếu có các bạn hữu có tên sau:Đ/c…………………………………………………………………………Đ/c…………………………………………………………………………Đ/c…………………………………………………………………………* Kết quả: + Tổng số phiếu phát ra: phiếu + Số phiếu thu về: phiếu+ Trong đó phiếu thích hợp lệ: phiếu + Phiếu chưa hợp lệ: phiếu* Kết quả kiểm phiếu ví dụ nhỏng sau:1.được / phiếu = %2.được / phiếu = %3.được / phiếu = %4.được / phiếu = %5.được / phiếu = %6.được / phiếu = %7.được / phiếu = %8.được / phiếu = %9.được / phiếu = %
Biên bạn dạng được kiểm lập vào hồi …..…..h………. cùng ngày./. CÁC THÀNH VIÊN TỔ KIỂM PHIẾU KÝ TÊN

Mời độc giả thuộc đọc thêm trên mục giấy tờ thủ tục hành chính vào mục biểu chủng loại nhé.Bài phát biểu chỉ huy đại hội chi cỗ chủng loại (3 mẫu)Báo cáo chính trị của đại hội Chi cỗ nhiệm kỳ 2020-2023Cách trang trí đại hội bỏ ra bộ
Báo cáo tình hình đảng viên/thđộ ẩm tra tứ giải pháp đại biểu tham gia Đại hội đưa ra bộ/đảng cỗ Mẫu báo cáo thực trạng đảng viên dự Đại hội Đảng bộ (Chi bộ)
*
Mẫu đề án nhân sự Đại hội bỏ ra bộ/đảng bộ nhiệm kỳ cho tới Biểu mẫu Đại hội các bỏ ra bộ nhiệm kỳ 20đôi mươi - 2022 Mẫu giấy mời dự đại hội bỏ ra bộ Giấy mời dự đại hội chi cỗ