74 biểu chủng loại new thực hiện trong xử phạt vi phạm hành thiết yếu vừa được ban hành đương nhiên Nghị định 118/2021/NĐ-CP.. giải đáp Luật Xử lý phạm luật hành chủ yếu.


*
Mục lục bài viết

Theo kia, 74 biểu mẫu mã mới (44 mẫu Quyết định với 30 mẫu Biên bản) thực hiện vào xử pphân tử vi phạm hành thiết yếu, gồm:

*
74 biểu mẫu mã xử pphân tử vi phạm luật hành chính

Ảnh chụp một trong những phần Quyết định xử phạt vi phạm luật hành bao gồm ko lập biên bản

STT

số

Mẫu biểu

MẪU QUYẾT ĐỊNH

1.

Bạn đang xem: Biên bản xử lý vi phạm hành chính

MQĐ01

Quyết định xử phạt phạm luật hành bao gồm không lập biên bản

2.

MQĐ02

Quyết định xử pphân tử phạm luật hành chủ yếu (sử dụng cho tất cả ngôi trường hòa hợp một hoặc nhiều cá nhân/tổ chức triển khai một hoặc nhiều hành vi vi phạm hành chính)

3.

MQĐ03

Quyết định hoãn thực hành đưa ra quyết định phạt tiền

4.

MQĐ04

Quyết định giảm/miễn phần còn tại/miễn toàn thể tiền pphân tử vi phạm hành chính

5.

MQĐ05

Quyết định nộp chi phí phạt các lần

6.

MQĐ06

Quyết định hoãn thực hiện ra quyết định xử phụt trục xuất

7.

MQĐ07

Quyết định chống chế khấu trừ 1 phần lương/một trong những phần thu nhập

8.

MQĐ08

Quyết định chống chế khấu trừ tiền tự tài khoản

9.

MQĐ09

Quyết định chống chế kê biên gia sản có mức giá trị tương xứng với số Tiền phạt/buộc phải hoàn trả

10.

MQĐ10

Quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành ra quyết định xử pphân tử vi phạm luật hành chính/trả lại tởm phí

11.

MQĐ11

Quyết định cưỡng chế buộc triển khai phương án hạn chế và khắc phục hậu quả

12.

MQĐ12a

Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử pphân tử vi phạm hành chủ yếu (sử dụng cho trường đúng theo chống chế khấu trừ 1 phần lương/1 phần thu nhập/chi phí tự thông tin tài khoản với buộc triển khai giải pháp hạn chế hậu quả)

13.

MQĐ12b

Quyết định cưỡng chế thực hành đưa ra quyết định xử phạt phạm luật hành chủ yếu (sử dụng mang đến trường phù hợp cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương xứng với số tiền phạt/bắt buộc hoàn trả với buộc triển khai phương án hạn chế và khắc phục hậu quả)

14.

MQĐ12c

Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định xử pphân tử vi phạm hành chủ yếu (áp dụng mang đến ngôi trường phù hợp chống chế thu tiền, tài sản nhằm thực hành đưa ra quyết định xử pphân tử phạm luật hành chính/hoàn lại kinh phí và buộc triển khai phương án khắc chế hậu quả)

15.

MQĐ13

Quyết định kê biên gia tài có mức giá trị khớp ứng với số chi phí phạt

16.

MQĐ14

Quyết định tịch thu tang vật dụng, phương tiện đi lại phạm luật hành chủ yếu (sử dụng đến ngôi trường hòa hợp không ra ra quyết định xử pphân tử phạm luật hành bao gồm hoặc hết thời hạn tạm bợ giữ mà tín đồ vi phạm, chủ tải, bạn cai quản hoặc người tiêu dùng đúng theo pháp chưa tới nhận)

17.

MQĐ15

Quyết định buộc triển khai biện pháp hạn chế và khắc phục hậu quả (sử dụng đến ngôi trường thích hợp không ra ra quyết định xử pphân tử phạm luật hành chính)

18.

MQĐ16

Quyết định buộc tiêu bỏ tang thứ, phương tiện vi phạm luật hành chính

19.

MQĐ17

Quyết định thực hiện một trong những phần quyết định xử pphân tử phạm luật hành chủ yếu (áp dụng mang lại ngôi trường hợp tín đồ bị xử pphân tử chết/mất tích; tổ chức triển khai bị giải thể/phá sản)

20.

MQĐ18

Quyết định tạm duy trì tín đồ theo giấy tờ thủ tục hành chính

21.

MQĐ19

Quyết định kéo dãn dài thời hạn tạm giữ tín đồ theo giấy tờ thủ tục hành chính

22.

MQĐ20

Quyết định lâm thời giữ tang đồ dùng, phương tiện đi lại phạm luật hành chính, giấy phép, chứng từ hành nghề

23.

MQĐ21

Quyết định kéo dãn thời hạn tạm thời duy trì tang trang bị phương tiện đi lại vi phạm luật hành chủ yếu, giấy tờ, chứng chỉ hành nghề

24.

MQĐ22

Quyết định giao phương tiện giao thông bị nhất thời duy trì theo giấy tờ thủ tục hành bao gồm cho tổ chức triển khai, cá thể giữ lại, bảo quản

25.

MQĐ23

Quyết định khấu trừ chi phí đặt bảo lãnh

26.

MQĐ24

Quyết định trả lại tang đồ dùng, phương tiện đi lại vi phạm luật hành bao gồm, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị trợ thì giữ

27.

MQĐ25

Quyết định xét nghiệm tín đồ theo thủ tục hành chính

28.

MQĐ26

Quyết định thăm khám phương tiện vận tải, dụng cụ theo thủ tục hành chính

29.

MQĐ27

Quyết định khám nơi cất giấu tang đồ dùng, phương tiện đi lại vi phạm luật hành chính

30.

MQĐ28

Quyết định xét nghiệm nơi cất giấu tang đồ vật, phương tiện đi lại vi phạm luật hành chính là khu vực ở

31.

MQĐ29

Quyết định bỏ vứt biện pháp ngăn ngừa cùng bảo đảm an toàn cách xử lý vi phạm luật hành chính

32.

MQĐ30

Quyết định chuyển phương tiện đi lại giao thông vận tải sẽ giao mang đến tổ chức triển khai, cá nhân giữ lại, bảo quản về vị trí bị tạm bợ giữ

33.

MQĐ31

Quyết định trợ thời đình chỉ thực hành đưa ra quyết định xử pphân tử phạm luật hành chính

34.

MQĐ32

Quyết định xong trợ thì đình chỉ thi hành ra quyết định xử pphân tử phạm luật hành chính

35.

MQĐ33

Quyết định gửi làm hồ sơ vụ phạm luật bao gồm tín hiệu tù đọng nhằm tróc nã cứu trách nát nhiệm hình sự

36.

MQĐ34

Quyết định về vấn đề giao quyền xử pphân tử vi phạm luật hành chính

37.

MQĐ35

Quyết định về câu hỏi giao quyền chống chế thi hành đưa ra quyết định xử phạt phạm luật hành chính

38.

Xem thêm: Có Nên Làm Việc Tại Nielsen Vietnam, Please Wait

MQĐ36

Quyết định về vấn đề giao quyền nhất thời giữ fan theo thủ tục hành chính

39.

MQĐ37

Quyết định hoàn thành việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính/cưỡng chế thi hành ra quyết định xử pphân tử vi phạm hành chính/tạm bợ giữ lại tín đồ theo giấy tờ thủ tục hành chính

40.

MQĐ38

Quyết định sửa thay đổi, bổ sung, diệt quăng quật một phần ra quyết định trong xử phạt phạm luật hành chính

41.

MQĐ39

Quyết định gắn bao gồm ra quyết định vào xử pphân tử vi phạm hành chính

42.

MQĐ40

Quyết định diệt quăng quật quyết định vào xử phạt vi phạm luật hành chính

43.

MQĐ41

Quyết định trưng cầu giám định

44.

MQĐ42

Quyết định đưa giấy tờ, chứng chỉ hành nghề đang quá thời hạn tạm thời giữ/không còn thời hiệu thi hành đưa ra quyết định xử pphân tử phạm luật hành chính

MU BIÊN BẢN

1.

MBB01

Biên hàn phạm luật hành chính

2.

MBB02

Biên bạn dạng có tác dụng việc

3.

MBB03

Biên phiên bản phiên giải trình trực tiếp

4.

MBB04

Biên bạn dạng xác minh quý giá tang đồ, phương tiện vi phạm luật hành chính

5.

MBB05

Biên phiên bản xác minc tình tiết của vụ việc phạm luật hành chính

6.

MBB06

Biên phiên bản về câu hỏi không sở hữu và nhận đưa ra quyết định xử pphân tử phạm luật hành chính

7.

MBB07

Biên bạn dạng về Việc không nhận đưa ra quyết định chống chế thực hiện quyết định xử pphân tử vi phạm hành chính

8.

MBB08

Biên bạn dạng giữ giấy tờ, chứng từ hành nghề

9.

MBB09

Biên bạn dạng xác minh thông tin về chi phí, gia sản của cá nhân/tổ chức triển khai bị chống chế

10.

MBB10

Biên phiên bản chống chế thu chi phí, gia sản nhằm thực hiện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính/hoàn trả kinh phí

11.

MBB11

Biên bản chống chế buộc thực hiện giải pháp khắc phục hậu quả

12.

MBB12

Biên bản cưỡng chế kê biên gia sản có giá trị tương ứng với số chi phí phạt/đề nghị trả trả

13.

MBB13

Biên bạn dạng giao bảo vệ gia sản kê biên

14.

MBB14

Biên bản chuyển nhượng bàn giao tài sản đang kê biên nhằm bán đấu giá

15.

MBB15

Biên bạn dạng tạm giữ tang đồ dùng, phương tiện đi lại vi phạm luật hành chính, giấy phép, chứng từ hành nghề

16.

MBB16

Biên bản trả lại tang đồ, phương tiện, giấy tờ, chứng chỉ hành nghề bị lâm thời duy trì (sử dụng mang lại ngôi trường hợp không ra quyết định tạm thời giữ tang trang bị, phương tiện phạm luật hành thiết yếu, bản thảo, chứng từ hành nghề)

17.

MBB17

Biên bản trả lại tang đồ gia dụng, phương tiện, bản thảo, chứng chỉ hành nghề bị trợ thì giữ

18.

MBB18

Đặt/Trả lại tiền bảo lãnh

19.

MBB19

Giao phương tiện đi lại giao thông vận tải bị trợ thì giữ lại theo giấy tờ thủ tục hành chính mang đến tổ chức, cá thể giữ lại, bảo quản

20.

MBB20

Biên bản tịch thu tang thứ, phương tiện đi lại phạm luật hành chính

21.

MBB21

Biên phiên bản tiêu bỏ tang vật dụng, phương tiện đi lại phạm luật hành chính

22.

MBB22

Biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao người dân có hành vi phạm luật hành chính/bị áp giải

23.

MBB23

Biên phiên bản xét nghiệm bạn theo thủ tục hành chính

24.

MBB24

Biên bản xét nghiệm phương tiện đi lại vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

25.

MBB25

Biên phiên bản khảm khu vực cất giấu tang đồ gia dụng, phương tiện đi lại vi phạm luật hành chính

26.

MBB26

Biên bạn dạng niêm phong tang vật dụng, phương tiện phạm luật hành chủ yếu bị trợ thời duy trì theo giấy tờ thủ tục hành chính

27.

MBB27

Biên bản msống niêm phong tang trang bị, phương tiện phạm luật hành chủ yếu bị nhất thời giữ theo thủ tục hành chính

28.

MBB28

Biên bạn dạng bản giao hồ sơ vụ phạm luật tất cả dấu hiệu tù túng để tróc nã cứu trách nhiệm hình sự

29.

MBB29

Biên bạn dạng đưa hồ sơ với đưa ra quyết định xử pphân tử vi phạm luật hành chủ yếu để tổ chức triển khai thi hành

30.

MBB30

Biên bản gửi giấy phép, chứng chỉ hành nghề vẫn thừa thời hạn nhất thời giữ/hết thời hiệu thi hành đưa ra quyết định xử pphân tử phạm luật hành chính

Hiện hành, theo Nghị định 81/2013/NĐ-CPhường, gồm 32 biểu mẫu áp dụng trong xử phạt vi phạm luật hành chính (có 20 chủng loại Quyết định, 11 chủng loại Biên bản với 01 biểu mẫu mã khác).