Hướng dẫn lập bảng bằng vận kế toán theo Thông tư 200. BCĐKT là BCTC tổng vừa lòng, phản ánh tổng quát toàn thể quý giá TS hiện có và nguồn sinh ra TS đó của khách hàng tại 1 thời điểm cố định. Đại lý thuế Công Minch xin hướng dẫn lập bảng phẳng phiu kế toán theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC cho chúng ta.

Bạn đang xem: Cách lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 chi tiết

– Lúc lập với trình bày Bảng CĐKT nên tuân thủ các cách thức phổ biến về lập và trình diễn Báo cáo tài thiết yếu.

– Bên cạnh đó, bên trên Bảng CĐKT, những khoản mục TS và Nợ buộc phải trả bắt buộc được trình diễn đơn nhất thành thời gian ngắn với lâu dài, tuỳ theo thời hạn của chu kỳ luân hồi marketing bình thường của chúng ta, rõ ràng nlỗi sau:

+ Đối cùng với doanh nghiệp tất cả chu kỳ luân hồi kinh doanh thông thường trong vòng 12 mon, thì Tài sản với Nợ cần trả được phân thành ngắn hạn với lâu dài theo cơ chế sau:

Tài sản và Nợ bắt buộc trả được tịch thu giỏi tkhô hanh tân oán trong tầm không thật 12 tháng cho tới kể từ thời gian báo cáo được xếp vào một số loại nđính hạn;Tài sản với Nợ nên trả được thu hồi giỏi thanh khô toán thù trường đoản cú 12 tháng trsinh sống lên Tính từ lúc thời điểm report được xếp vào loại dài hạn.

+ Đối cùng với công ty bao gồm chu kỳ luân hồi kinh doanh bình thường dài thêm hơn 12 mon, thì Tài sản cùng Nợ bắt buộc trả được chia thành ngắn hạn và lâu dài theo ĐK sau:

Tài sản và Nợ bắt buộc trả được tịch thu tốt thanh toán thù trong vòng một chu kỳ sale bình thường được xếp vào các loại nđính hạn;Tài sản với Nợ đề xuất trả được tịch thu tốt tkhô giòn toán thù trong thời hạn dài ra hơn một chu kỳ luân hồi kinh doanh bình thường được xếp vào một số loại dài hạn.

– Khi lập Bảng bằng phẳng kế toán tổng thích hợp giữa các đơn vị cấp bên trên và đơn vị chức năng cấp bên dưới trực ở trong không có tứ cách pháp nhân, đơn vị chức năng cấp bên trên yêu cầu tiến hành sa thải toàn bộ số dư của những khoản mục tạo nên tự những giao dịch thanh toán nội cỗ, nhỏng những khoản đề nghị thu, đề nghị trả, cho vay nội bộ…. giữa đơn vị chức năng cấp cho trên cùng đơn vị cung cấp bên dưới, thân các đơn vị cấp bên dưới cùng nhau.

– Các tiêu chí không có số liệu được miễn trình bày bên trên Bảng cân đối kế tân oán. Doanh nghiệp chủ động tấn công lại số vật dụng từ của những tiêu chuẩn theo hình thức liên tiếp trong mỗi phần.

*

– Căn cđọng vào sổ kế toán thù tổng hợp;

– Căn uống cứ đọng vào sổ, thẻ kế toán cụ thể hoặc Bảng tổng hòa hợp đưa ra tiết;

– Cnạp năng lượng cđọng vào Bảng cân đối kế tân oán năm ngoái (để trình bày cột đầu năm).

A) TÀI SẢN NGẮN HẠN (MÃ SỐ 100)

TSNH phản ánh tổng mức vốn tiền, những khoản tương đương chi phí với các gia tài thời gian ngắn khác hoàn toàn có thể biến hóa thành tiền, rất có thể cung cấp hay sử dụng trong tầm không thực sự 12 mon hoặc một chu kỳ luân hồi sale thông thường của chúng ta.

Tài sản ngắn hạn mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 1trăng tròn + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 150.

– TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN (MÃ SỐ 110)

Là tiêu chuẩn tổng thích hợp phản chiếu tổng thể số tiền cùng các khoản tương tự chi phí hiện nay bao gồm của khách hàng trên thời gian báo cáo.

Mã số 110 = Mã số 111 + Mã số 112.

+ Tiền (Mã số 111)

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ của Tài khoản 111, Tài khoản 112, Tài khoản 113.

+ Các khoản tương tự tiền (Mã số 112)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào: Dư Nợ Tài khoản 1281 + Dự Nợ Tài khoản 1288

Các khoản ghi vào tiêu chí này có kỳ hạn nhỏ hơn 3 mon.

Các khoản tương tự tiền rất có thể gồm những: Kỳ phiếu bank, tín phiếu ngân khố, chi phí gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc không thật 3 tháng…

– ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN (MÃ SỐ 120)

Mã số 120 = Mã số 121+ Mã số 122 + Mã số 123.

+ Chứng khoán thù kinh doanh (Mã số 121)

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ Tài khoản 121 – “Chứng khoán thù gớm doanh”.

+ Dự chống giảm giá hội chứng khoán kinh doanh (Mã số 122)

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Có Tài khoản 2291 “Dự chống Giảm ngay triệu chứng khoán thù kinh doanh” cùng được ghi bằng số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc 1-1 (…).

+ Đầu tứ nắm giữ mang lại ngày đáo hạn (Mã số 123)

Chỉ tiêu này không bao hàm những khoản đầu tư nắm giữ mang lại ngày đáo hạn đã có được trình bày vào chỉ tiêu “Các khoản tương tự tiền”, tiêu chí “Phải bỏ túi cho vay vốn nđính hạn”.

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của Tài khoản 1281, Tài khoản 1282, Tài khoản 1288 (cụ thể những khoản tất cả kỳ hạn sót lại không thật 12 mon cùng không được phân một số loại là tương đương tiền).

– CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN (MÃ SỐ 130)

Là tiêu chuẩn tổng vừa lòng phản ảnh toàn bộ cực hiếm của những khoản yêu cầu thu ngắn hạn gồm kỳ hạn thu hồi còn lại không thực sự 12 mon hoặc vào một chu kỳ luân hồi sale thông thường tại thời điểm report.

Mã số 130 = Mã số 131 + Mã số 132 + Mã số 133 + Mã số 134 + Mã số 135 + Mã số 136 + Mã số 137 + Mã số 139.

+ Phải thu ngắn hạn của người tiêu dùng (Mã số 131)

Số liệu để ghi vào tiêu chí này địa thế căn cứ vào tổng số dư Nợ Tài khoản 131 “Phải thu của khách hàng” mnghỉ ngơi theo từng quý khách.

+ Trả trước cho những người bán ngắn hạn (Mã số 132)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào toàn bô tạo ra Nợ Tài khoản 331 “Phải trả cho những người bán” mngơi nghỉ theo từng fan chào bán.

+ Phải thu nội bộ thời gian ngắn (Mã số 133)

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ Tài khoản 1362, Tài khoản 1363, Tài khoản 1368 bên trên Sổ kế tân oán cụ thể Tài khoản 136.

Khi đơn vị chức năng cung cấp bên trên lập Báo cáo tài bao gồm tổng phù hợp với đơn vị cấp cho dưới hạch tân oán phụ thuộc, tiêu chuẩn này được bù trừ với tiêu chuẩn “Phải trả nội cỗ ngắn hạn” trên Bảng phẳng phiu kế tân oán của các đơn vị hạch tân oán phụ thuộc vào.

+ Phải thu theo quy trình planer phù hợp đồng kiến tạo (Mã số 134)

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này địa thế căn cứ vào số dư Nợ Tài khoản 337 “Thanh hao tân oán theo giai đoạn planer hòa hợp đồng xây dựng”.

+ Phải tiếp thu cho vay vốn ngắn hạn (Mã số 135)

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ chi tiết của Tài khoản 1283 – Cho vay mượn.

+ Phải thu ngắn hạn khác (mã số 136)

Chỉ tiêu này đề đạt những khoản yêu cầu thu khác có kỳ hạn tịch thu sót lại không thực sự 12 mon hoặc trong một chu kỳ marketing thường thì trên thời điểm report.

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ chi tiết của các Tài khoản: Tài khoản 1385, Tài khoản 1388, Tài khan 334, Tài khoản 338, Tài khoản 141, Tài khoản 244.

+ Dự phòng cần thu ngắn hạn cạnh tranh đòi (Mã số 137)

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Có chi tiết của Tài khoản 2293 “Dự phòng cần thu nặng nề đòi” cùng đuợc ghi thông qua số âm dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc solo (…).

+ Tài sản thiếu thốn chờ xử lý (mã số 139)

Chỉ tiêu này phản ảnh những gia tài thiếu hụt, mất đuối chưa rõ ngulặng nhân đang chờ giải pháp xử lý trên thời khắc report.

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ Tài khoản 1381 – “Tài sản thiếu đợi xử lý”.

– HÀNG TỒN KHO (MÃ SỐ 140)

Là tiêu chí tổng đúng theo phản ảnh tổng thể giá trị hiện tại tất cả những một số loại sản phẩm tồn kho dự trữ cho quá trình tiếp tế, marketing của người sử dụng (sau khoản thời gian trừ đi dự trữ giảm giá mặt hàng tồn kho) cho thời khắc report.

Mã số 140 = Mã số 141 + Mã số 149.

+ Hàng tồn kho (Mã số 141)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này = Số dư Nợ của những Tài khoản 151 + Tài khoản 152 + Tài khoản 153 + Tài khoản 154 + Tài khoản 155 + Tài khoản 156 + Tài khoản 157 + Tài khoản 158.

Khoản ngân sách cấp dưỡng, marketing dở dang vượt quá một chu kỳ kinh doanh thông thường thì ko được trình diễn vào tiêu chuẩn này nhưng mà trình diễn trên tiêu chuẩn “Ngân sách chi tiêu cấp dưỡng sale dở dang dài hạn” – Mã số 241.

Khoản trang bị, đồ gia dụng bốn, phụ tùng thay thế sửa chữa bên trên 12 mon hoặc quá vượt một chu kỳ sale thường thì thì không được trình diễn vào chỉ tiêu này nhưng trình diễn trên chỉ tiêu “Thiết bị, đồ gia dụng bốn, phú tùng sửa chữa nhiều năm hạn” – Mã số 263.

+ Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá mặt hàng tồn kho (Mã số 149)

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 2294 cùng được ghi ngay số âm bên dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc đơn: (…).

Chỉ tiêu này sẽ không bao hàm số dự phòng Giảm ngay của chi phí phân phối, kinh doanh dsinh sống dang lâu năm cùng trang bị, vật bốn, phụ tùng thay thế dài hạn.

– TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC (MÃ SỐ 150)

Mã số 150 = Mã số 151 + Mã số 152 + Mã số 153 + Mã số 154 + Mã số 155.

+ Chi phí trả trước ngắn hạn (Mã số 151)

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ Tài khoản 242.

+ Thuế quý giá ngày càng tăng được khấu trừ (Mã số 152)

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ TK 133

+ Thuế với các khoản khác buộc phải thu nhà nước (Mã số 153)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Nợ cụ thể Tài khoản 333.

+ đổi chác giao thương mua bán lại trái phiếu Chính phủ (Mã số 154)

Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ của Tài khoản 171.

+ Tài sản thời gian ngắn không giống (Mã số 155)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của Tài khoản 2288.

B) TÀI SẢN DÀI HẠN (MÃ SỐ 200)

Mã số 200 = Mã số 210 + Mã số 2trăng tròn + Mã số 230 + Mã số 240 + Mã số 250 + Mã số 260.

– CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN (MÃ SỐ 210)

Là chỉ tiêu tổng hòa hợp phản ảnh cục bộ quý giá của các khoản bắt buộc thu có kỳ hạn thu hồi trên 12 mon hoặc là hơn một chu kỳ luân hồi cung cấp, sale trên thời điểm report.

Mã số 210 = Mã số 211 + Mã số 212 + Mã số 213 + Mã số 214 + Mã số 215 + Mã số 216 + Mã số 219.

+ Phải thu lâu dài của bạn (Mã số 211)

Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ của TK 131 (Các khoản đề nghị thu bao gồm kỳ hạn thu hồi trên 12 tháng)

+ Trả trước cho những người buôn bán dài hạn (Mã số 212)

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là Số phát sinh Nợ Tài khoản 331 (Các khoản buộc phải thu bao gồm kỳ hạn thu hồi bên trên 12 tháng)

+ Vốn sale ở đơn vị trực thuộc (Mã số 213)

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ Tài khoản 1361 (Các khoản buộc phải thu gồm kỳ hạn thu hồi bên trên 12 tháng)

+ Phải thu nội cỗ lâu năm (Mã số 214)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ TK 1362, 1363, 1368 bên trên Sổ kế toán cụ thể Tài khoản 136.

Khi đơn vị cấp cho bên trên lập Báo cáo tài thiết yếu tổng phù hợp với đơn vị cấp cho bên dưới hạch toán dựa vào, tiêu chuẩn này được bù trừ cùng với tiêu chí “Phải trả nội bộ dài hạn” bên trên Bảng bằng phẳng kế tân oán của những đơn vị hạch toán phụ thuộc vào.

Các khoản phải thu gồm kỳ hạn thu hồi trên 12 tháng

+ Phải đuc rút giải ngân cho vay lâu dài (Mã số 215)

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này căn cứ vào số dư Nợ Tài khoản 1283 – “Cho vay” ( gồm kỳ hạn thu hồi trên 12 tháng)

+ Phải thu lâu năm không giống (Mã số 216)

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này căn cứ vào số dư Nợ cụ thể của những tài khoản: TK 1385, TK1388, TK334, TK338, TK 141, TK 244.

+ Dự chống phải thu lâu dài khó đòi (Mã số 219)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có chi tiết TK 2293 và được ghi thông qua số âm bên dưới bề ngoài ghi vào ngoặc đối chọi (…).

– TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ( MÃ SỐ 220)

Mã số 2đôi mươi = Mã số 221 + Mã số 224 + Mã số 227.

– Tài sản cố định hữu hình (Mã số 221)

Mã số 221 = Mã số 222 + Mã số 223.

+ Ngulặng giá (Mã số 222)

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ của Tài khoản 211 “Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình”.

+ Giá trị hao mòn luỹ kế (Mã số 223)

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 2141 “Hao mòn TSCĐ hữu hình” với được ghi bằng số âm bên dưới bề ngoài ghi vào ngoặc đối kháng (…).

– Tài sản thắt chặt và cố định mướn tài thiết yếu (Mã số 224)

Mã số 224 = Mã số 225 + Mã số 226.

+ Nguim giá (Mã số 225)

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ Tài khoản 212 “Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính”.

+ Giá trị hao mòn luỹ kế (Mã số 226)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 2142 “Hao mòn gia sản cố định mướn tài chính” và được ghi thông qua số âm dưới bề ngoài ghi vào ngoặc solo (…). Xem cụ thể hạch tân oán thông tin tài khoản 214

– Tài sản cố định vô hình (Mã số 227)

Mã số 227 = Mã số 228 + Mã số 229.

+ Nguim giá (Mã số 228)

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ Tài khoản 213 “Tài sản cố định và thắt chặt vô hình”.

+ Giá trị hao mòn luỹ kế (Mã số 229)

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Có TK 2143 “Hao mòn TSCĐ vô hình” cùng được ghi bằng số âm bên dưới bề ngoài ghi vào ngoặc solo (… ).

– Bất đụng sản đầu tư chi tiêu (Mã số 230)

Mã số 230 = Mã số 231 + Mã số 232.

+ Ngulặng giá (Mã số 231)

Số liệu để phản ánh vào tiêu chí này là số dư Nợ Tài khan 217 “Bất rượu cồn sản đầu tư”.

+ Giá trị hao mòn luỹ kế (Mã số 232)

Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Có TK 2147 “Hao mòn BDS đầu tư” cùng được ghi ngay số âm bên dưới bề ngoài ghi vào ngoặc solo (…).

Tài sản dsinh sống dang lâu năm (Mã số 240)

Mã số 240 = Mã số 241 + Mã số 242.

+ Chi phí sản xuất, sale dsinh hoạt dang dài hạn (Mã số 241)

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này căn cứ vào số dư Nợ TK 154 – “giá cả thêm vào, kinh doanh dngơi nghỉ dang” với số dư Có cụ thể của thông tin tài khoản 2294 – “Dự chống Giảm ngay sản phẩm tồn kho”.

+ giá cả xây dựng cơ bản dlàm việc dang (Mã số 242)

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ TK 241 “Xây dựng cơ bạn dạng dnghỉ ngơi dang”.

– Đầu bốn tài chính lâu dài (Mã số 250)

Mã số 250 = Mã số 251 + Mã số 252 + Mã số 253 + Mã số 254 + Mã số 255.

+ Đầu tư vào chủ thể bé (Mã số 251)

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ Tài khoản 221 “Đầu bốn vào cửa hàng con”.

+ Đầu tư vào đơn vị liên kết kinh doanh, link (Mã số 252)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng thể dư Nợ Tài khoản 222 “Đầu bốn vào đơn vị liên kết kinh doanh, liên kết”.

Xem thêm: Đàm Vĩnh Hưng Là Ai? Tiểu Sử, Sự Nghiệp Và S Ca Sĩ Đàm Vĩnh Hưng Bao Nhiêu Tuổi

+ Đầu bốn góp vốn vào đơn vị khác (Mã số 253)

Số liệu nhằm trình bày vào chỉ tiêu này là số dư Nợ Tài khoản 2281 – “Đầu tứ góp vốn vào đơn vị khác”.

+ Dự phòng đầu tư tài bao gồm lâu dài (Mã số 254)

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Có Tài khoản 2292 “Dự phòng tổn định thất chi tiêu vào đơn vị chức năng khác” và được ghi thông qua số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

+ Đầu tứ nắm giữ mang lại ngày đáo hạn (Mã số 255)

Chỉ tiêu này không bao gồm những khoản giải ngân cho vay được trình diễn trong tiêu chí “Phải bỏ túi cho vay vốn dài hạn”.

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ của các TK 1281, TK 1282, 1288. Xem cụ thể tài khoản 128

– Tài sản lâu năm khác (Mã số 260)

Mã số 260 = Mã số 261 + Mã số 262 + Mã số 268.

+ Chi phí trả trước dài hạn (Mã số 261)

Số liệu để ghi vào vào chỉ tiêu này là số dư Nợ Tài khoản 242 “Ngân sách chi tiêu trả trước”.

Doanh nghiệp chưa phải tái phân nhiều loại chi phí trả trước lâu năm thành chi phí trả trước thời gian ngắn.

+ Tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại (Mã số 262)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Nợ Tài khoản 243 “Tài sản thuế thu nhập hoãn lại”.

+ Thiết bị, vật bốn, phú tùng sửa chữa dài hạn (Mã số 263)

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này được địa thế căn cứ vào số dư Tài khoản 1534 – “Thiết bị, prúc tùng nuốm thế” với số dư Có cụ thể Tài khoản 2294 – “Dự phòng Giảm ngay sản phẩm tồn kho”.

+ Tài sản dài hạn khác (Mã số 268)

Số liệu để ghi vào tiêu chí này được địa thế căn cứ vào số dư Tài khoản 2288.

C) TỔNG CỘNG TÀI SẢN (MÃ SỐ 270)

Mã số 270 = Mã số 100 + Mã số 200.

D) NỢ PHẢI TRẢ (MÃ SỐ 300)

Là tiêu chuẩn tổng thích hợp phản ánh toàn bộ số nợ cần trả trên thời gian báo cáo, gồm: Nợ thời gian ngắn với nợ lâu dài.

Mã số 300 = Mã số 310 + Mã số 330.

E) Nợ ngắn hạn (Mã số 310)

Là tiêu chí tổng thích hợp đề đạt tổng vốn những khoản nợ còn cần trả có thời hạn thanh khô toán thù không quá 12 mon hoặc dưới một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thường thì tại thời gian báo cáo.

Mã số 310 = Mã số 311 + Mã số 312 + Mã số 313 + Mã số 314 + Mã số 315 + Mã số 316 + Mã số 317 + Mã số 318 + Mã số 319 + Mã số 3trăng tròn + Mã số 321 + Mã số 322 + Mã số 323 + Mã số 324.

+ Phải trả fan cung cấp ngắn hạn (Mã số 311)

Số liệu để ghi vào tiêu chí này căn cứ vào số dư Có TK 331 (chi tiết đến từng khách hàng)

+ Người cài đưa trước thời gian ngắn (Mã số 312)

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số tạo ra Có TK 131 (chi tiết cho từng khách hàng)

+ Thuế và các khoản nên nộp Nhà nước (Mã số 313)

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Có TK 333 “Thuế cùng các khoản buộc phải nộp công ty nước”.

+ Phải trả người lao hễ (Mã số 314)

Số liệu để ghi vào tiêu chí này địa thế căn cứ vào số dư Có TK 334 “Phải trả người lao động”.

+ Ngân sách chi tiêu buộc phải trả thời gian ngắn (Mã số 315)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có TK 335 “giá cả đề nghị trả”.

+ Phải trả nội bộ ngắn hạn (Mã số 316)

Số liệu để ghi vào tiêu chí này căn cứ vào số dư Có TK 3362, 3363, 3368.

Khi đơn vị cấp cho trên lập Báo cáo tài chủ yếu tổng hợp với những đơn vị cấp cho bên dưới hạch toán thù phụ thuộc vào, tiêu chí này được bù trừ cùng với chỉ tiêu “Phải thu nội bộ ngắn thêm hạn” trên Bảng bằng vận kế toán của những đơn vị chức năng hạch tân oán nhờ vào.

+ Phải trả theo tiến độ chiến lược hòa hợp đồng gây ra (Mã số 317)

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này địa thế căn cứ vào số dư Có TK 337 “Tkhô giòn toán theo tiến trình chiến lược hợp đồng xây dựng”.

+ Doanh thu không tiến hành ngắn hạn (Mã số 318)

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Có TK 3387 – “Doanh thu chưa thực hiện”.

+ Phải trả ngắn hạn không giống (Mã số 319)

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có TK: TK 338, 138, 344.

+ Vay với nợ mướn tài chính thời gian ngắn (Mã số 320)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có TK TK 341 cùng 34311 (chi tiết phần cho hạn tkhô nóng toán vào 12 tháng tiếp theo).

+ Dự chống đề xuất trả ngắn hạn (Mã số 321)

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này căn cứ vào số dư Có TK 352 “Dự phòng bắt buộc trả”.

+ Quỹ khen ttận hưởng, an sinh (Mã số 322)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 353 “Quỹ khen ttận hưởng, phúc lợi”.

+ Quỹ bất biến giá bán (Mã số 323)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 357 – Quỹ ổn định giá bán.

+ Giao dịch giao thương lại trái khoán Chính phủ (Mã số 324)

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Có TK 171 “Giao dịch mua bán lại trái khoán Chính phủ”.

g) Nợ dài hạn (Mã số 330)

Là tiêu chí tổng hợp đề đạt tổng giá trị các khoản nợ dài hạn của khách hàng bao gồm đều số tiền nợ có thời hạn tkhô cứng toán sót lại tự 12 mon trsinh sống lên hoặc trên một chu kỳ tiếp tế, sale thường thì tại thời gian report.

Mã số 330 = Mã số 331 + Mã số 332 + Mã số 333 + Mã số 334 + Mã số 335 + Mã số 336 + Mã số 337 + Mã số 338 + Mã số 339 + Mã số 340 + Mã số 341 + Mã số 342 + Mã số 343.

+ Phải trả tín đồ chào bán lâu năm (Mã số 331)

Chỉ tiêu này phản chiếu số tiền còn bắt buộc trả cho tất cả những người chào bán tất cả thời hạn thanh hao toán thù còn lại bên trên 12 tháng hoặc là hơn một chu kỳ chế tạo, sale thường thì trên thời khắc báo cáo.

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này căn cứ vào số dư Có TK 331 “Phải trả cho người bán”, msinh hoạt mang đến từng fan buôn bán.

+ Người cài đặt trả tiền trước lâu dài (Mã số 332)

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này căn cứ vào số tạo nên Có TK 131 “Phải thu của khách hàng hàng” mlàm việc chi tiết đến từng khách hàng.

+ giá cả nên trả lâu năm (Mã số 333)

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này địa thế căn cứ vào số dư Có TK 335 “túi tiền cần trả”.

+ Phải trả nội cỗ về vốn sale (Mã số 334)

Tùy ở trong vào Điểm sáng vận động với quy mô cai quản của từng đơn vị chức năng, doanh nghiệp lớn thực hiện phân cấp và lý lẽ mang lại đơn vị hạch toán thù phụ thuộc vào ghi dìm khoản vốn vày công ty cấp cho vào chỉ tiêu này hoặc chỉ tiêu “Vốn góp của nhà ssinh sống hữu” – Mã số 411.

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này địa thế căn cứ vào cụ thể số dư Có TK 3361 “Phải trả nội cỗ về vốn gớm doanh”.

+ Phải trả nội cỗ lâu năm (Mã số 335)

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này căn cứ vào số dư Có TK 3362, 3363, 3368.

khi đơn vị cấp cho trên lập Báo cáo tài chính tổng phù hợp với những đơn vị chức năng cung cấp dưới hạch toán phụ thuộc vào, tiêu chí này được bù trừ với tiêu chuẩn “Phải thu nội cỗ nhiều năm hạn” trên Bảng bằng phẳng kế toán thù của những đơn vị hạch tân oán nhờ vào.

+ Doanh thu chưa tiến hành lâu năm (Mã số 336)

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Có TK 3387 – “Doanh thu chưa thực hiện”.

+ Phải trả dài hạn khác (Mã số 337)

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có TK: Tài khoản 338, Tài khoản 344.

+ Vay với nợ mướn tài thiết yếu lâu dài (Mã số 338)

Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Có TK 341 và Số dư Có TK 34311 – dư Nợ TK 34312 + dư Có TK 34313.

+ Trái phiếu biến hóa (Mã số 339)

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Có TK 3432 – “Trái phiếu đưa đổi”.

+ Cổ phiếu khuyến mãi (Mã số 340)

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Có TK 41112 – Cổ phiếu ưu đãi

+ Thuế thu nhập cá nhân hoãn lại cần trả (Mã số 341)

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 347 “Thuế các khoản thu nhập hoãn lại đề nghị trả”.

Nếu các khoản chênh lệch tạm thời Chịu thuế và chênh lệch tạm thời được khấu trừ liên quan cho cùng một đối tượng nộp thuế cùng được quyết tân oán với một ban ngành thuế thì thuế thu nhập hoãn lại nên trả được bù trừ với tài sản thuế hoãn lại.

+ Dự chống yêu cầu trả lâu năm (Mã số 342)

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Có TK 352 “Dự phòng đề xuất trả”.

+ Quỹ cách tân và phát triển kỹ thuật và công nghệ (Mã số 343)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 356 “Quỹ cách tân và phát triển công nghệ và công nghệ”.

h) Vốn công ty thiết lập (Mã số 400 = Mã số 410 + Mã số 430)

– Vốn chủ cài đặt (Mã số 410)

Mã số 410 = Mã số 411 + Mã số 412 + Mã số 413 + Mã số 414 + Mã số 415 + Mã số 416 + Mã số 417 + Mã số 418 + Mã số 419 + Mã số 4trăng tròn + Mã số 421 + Mã số 422.

– Vốn góp của chủ mua (Mã số 411)

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Có TK 4111 “Vốn góp của nhà ssinh hoạt hữu”.

Đối với cửa hàng cổ phần, Mã số 411 = Mã số 411a + Mã số 411b

+ Cổ phiếu rộng lớn có quyền biểu quyết (Mã số 411a)

Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Có TK 41111 – Cổ phiếu thêm gồm quyền biểu quyết.

+ Cổ phiếu ưu tiên (Mã số 411b)

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này địa thế căn cứ vào số dư Có TK 41112 – Cổ phiếu ưu đãi

– Thặng dư vốn cổ phần (Mã số 412)

Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Có TK 4112 “Thặng dư vốn cổ phần”.

Nếu TK 4112 có số dư Nợ thì chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc đơn (…).

– Quyền lựa chọn biến đổi trái phiếu (Mã số 413)

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Có TK 4113 – “Quyền chọn đổi khác trái phiếu ”.

Vốn khác của công ty download (Mã số 414)

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Có TK 4118 “Vốn khác”.

– Cổ phiếu quỹ (Mã số 415)

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ TK 419 “Cổ phiếu quỹ” và được ghi thông qua số âm dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc 1-1 (…).

Chênh lệch Review lại gia tài (Mã số 416)

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Có TK 412. Trường hợp TK 412 tất cả số dư Nợ thì tiêu chuẩn này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đối chọi (…).

Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Mã số 417)

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Có Tài khoản 413 “Chênh lệch tỷ giá chỉ hối hận đoái”. Trường đúng theo Tài khoản 413 bao gồm số dư Nợ thì tiêu chuẩn này được ghi ngay số âm dưới bề ngoài ghi trong ngoặc đối kháng (…).

Trường đúng theo đơn vị chức năng áp dụng ngoại tệ làm cho đơn vị tiền tệ trong kế tân oán, tiêu chuẩn này còn đề đạt khoản chênh lệch tỷ giá bán ân hận đoái bởi đổi khác Báo cáo tài bao gồm lập bằng ngoại tệ sang Đồng nước ta.

– Quỹ đầu tư trở nên tân tiến (Mã số 418)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 414 “Quỹ đầu tư chi tiêu vạc triển”.

– Quỹ cung cấp bố trí doanh nghiệp lớn (Mã số 419)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có Tài khoản 417 – “Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp”.

– Quỹ khác thuộc vốn nhà cài đặt (Mã số 420)

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Có Tài khoản 418 “Các quỹ không giống thuộc vốn công ty slàm việc hữu”.

– Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Mã số 421)

Chỉ tiêu này đề đạt số lãi (hoặc lỗ) sau thuế không được quyết toán hoặc chưa phân phối trên thời khắc report.

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có Tài khoản 421.

Trường đúng theo thông tin tài khoản 421 bao gồm số dư Nợ thì số liệu tiêu chí này được ghi thông qua số âm ()

Mã số 421 = Mã số 421a + Mã số 421b

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân păn năn lũy kế đến vào cuối kỳ trước (Mã số 421a)

Chỉ tiêu này đề đạt số lãi (hoặc lỗ) không được quyết toán hoặc không phân pân hận lũy tiếp theo thời gian vào cuối kỳ trước (đầu kỳ báo cáo).

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 4211. Trường đúng theo TK 4211, 4212 gồm số dư Nợ thì số liệu tiêu chí này được ghi bằng số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc đối kháng (…).

+ Lợi nhuận sau thuế không phân phối kỳ này (Mã số 421b)

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Có TK 4212. Trường phù hợp TK 4212 bao gồm số dư Nợ thì số liệu tiêu chuẩn này được ghi bằng số âm bên dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc đối kháng (…).

– Nguồn vốn đầu tư kiến thiết cơ bạn dạng (Mã số 422)

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Có Tài khoản 441 “Nguồn vốn chi tiêu xuất bản cơ bản”.

i) Nguồn kinh phí cùng quỹ khác (Mã số 430)

Mã số 430 = Mã số 431 + Mã số 432.

+ Nguồn kinh phí đầu tư (Mã số 431)

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số chênh lệch thân số dư Có Tài khoản 461 cùng với số dư Nợ Tài khoản 161

Trường thích hợp số dư Nợ TK 161 to hơn số dư Có TK 461 thì tiêu chuẩn này được ghi ngay số âm ()

+ Nguồn kinh phí đầu tư đã tạo ra TSCĐ (Mã số 432)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có Tài khoản 466

k) Tổng cộng nguồn chi phí (Mã số 440)

Phản ánh tổng cộng các nguồn chi phí hiện ra gia tài của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo. Mã số 440 = Mã số 300 + Mã số 400.