Hướng dẫn giải Bài Ôn tập Chương thơm I. Phxay dời hình với phnghiền đồng dạng vào mặt phẳng, sách giáo khoa Hình học tập 11. Nội dung bài bác trả lời câu hỏi trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 35 36 sgk Hình học tập 11 bao gồm tổng đúng theo cách làm, triết lý, phương thức giải bài bác tập hình học bao gồm vào SGK để giúp đỡ các em học sinh học tốt môn tân oán lớp 11.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm chương 1 hình học 11

Lý thuyết

1. §1. Phép biến đổi hình

2. §2. Phxay tịnh tiến

3. §3. Phép đối xứng trục

4. §4. Phnghiền đối xứng tâm

5. §5. Phnghiền quay

6. §6. Khái niệm về phxay dời hình cùng hai hình bởi nhau

7. §7. Phép vị tự

8. §8. Phxay đồng dạng

Dưới đây là phần Hướng dẫn trả lời câu hỏi trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 35 36 sgk Hình học 11. Các bạn hãy tham khảo kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Câu hỏi trắc nghiệm chương thơm I

mautuigiay.com giới thiệu cùng với chúng ta khá đầy đủ phương thức giải bài tập hình học tập 11 kèm câu trả lời cụ thể thắc mắc trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 35 36 sgk Hình học tập 11 của Bài Ôn tập Chương I. Phnghiền dời hình cùng phép đồng dạng vào phương diện phẳng mang lại chúng ta tìm hiểu thêm. Nội dung chi tiết câu trả lời từng thắc mắc chúng ta xem bên dưới đây:

*
Trả lời thắc mắc trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 35 36 sgk Hình học 11

1. Trả lời thắc mắc trắc nghiệm 1 trang 35 sgk Hình học tập 11

Trong những phxay biến hình sau, phép như thế nào chưa phải là phnghiền dời hình?

(A) Phnghiền chiếu vuông góc lên một mặt đường thẳng;

(B) Phnghiền đồng nhất;

(C) Phép vị từ tỉ số $(-1)$;

(D) Phxay đối xứng trục.

Trả lời:

Trong các phép đổi thay hình bên trên thì phnghiền chiếu vuông góc lên một con đường thẳng không hẳn phép dời hình bởi nó ko bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm ngẫu nhiên.

⇒ Chọn đáp án: (A).

2. Trả lời thắc mắc trắc nghiệm 2 trang 35 sgk Hình học 11

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề làm sao sai”

(A) Phnghiền tịnh tiến biến đổi mặt đường trực tiếp thành con đường trực tiếp tuy nhiên tuy nhiên hoặc trùng với nó;

(B) Phxay đối xứng trục trở nên đường thẳng thành mặt đường thẳng song tuy nhiên hoặc trùng với nó;

(C) Phnghiền đối xứng trung tâm đổi mới con đường trực tiếp thành đường trực tiếp tuy vậy tuy vậy hoặc trùng với nó;

(D) Phxay vị tự biến hóa đường thẳng thành con đường thẳng tuy vậy song hoặc trùng với nó.

Trả lời:

Phnghiền đối xứng đổi mới con đường trực tiếp thành đường thẳng song tuy vậy hoặc trùng cùng với nó chỉ khi con đường trực tiếp kia tuy vậy tuy nhiên cùng với trục.

Vậy lời giải (B) là không đúng.

⇒ Chọn đáp án: (B).

3. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 3 trang 35 sgk Hình học 11

Trong mặt phẳng $Oxy$ mang đến đường trực tiếp $d$ có phương trình (2x – y + 1 = 0.) Để phxay tịnh tiến theo vectơ (vec v) biến đổi $d$ thành chính nó thì (vec v) nên là vectơ như thế nào trong số vectơ sau?

(A) (vec v = (2;,,1)) ; (B) (vec v = (2;,, – 1));

(C) (vec v = (1;,,2)) ; (D)(vec v = ( – 1;,,2)).

Trả lời:

Phnghiền tịnh tiến (T_v) biến hóa d thành bao gồm nó khi vectơ tịnh tiến (vec v) là 1 trong vectơ chỉ phương của $d$.

⇒ Chọn đáp án: (C).

4. Trả lời thắc mắc trắc nghiệm 4 trang 36 sgk Hình học 11

Trong phương diện phẳng toạ độ $Oxy$, cho (vec v = (2; – 1)) và điểm (M( – 3;2).) Ảnh của điểm $M$ qua phnghiền tịnh tiến theo veckhổng lồ (vec v) là điểm tất cả toạ độ như thế nào trong những toạ độ sau?

$(A) (5;3) ; (B) (1; 1);$

$(C) (-1; 1) ; (D) (1; -1).$

Trả lời:

Hotline $M’(x’; y’)$ là ảnh của $M$ qua (T_v) ta có: (overrightarrow MM’ = vec v)

(left{ eginarraylx’ + 3 = 2\y’ – 2 = – 1endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx’ = – 1\y’ = 1endarray ight.) tuyệt M’(-1; 1)

⇒ Chọn đáp án: (C).

5. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 5 trang 36 sgk Hình học 11

Trong khía cạnh phẳng toạ độ $Oxy$ cho con đường thẳng $d$ tất cả pmùi hương trình: (3x – 2y + 1 = 0.) Hình ảnh của đường trực tiếp $d$ qua phép đối xứng trục $Ox$ gồm phương trình là:

(A) (3x + 2y + 1 = 0) ; (B) ( – 3x + 2y + 1 = 0);

(C) (3x + 2y – 1 = 0) ; (D) (3x – 2y + 1 = 0).

Trả lời:

(Mleft( a;frac3a + 12 ight) in d,) Call $M’$ là hình họa của $M$ qua phnghiền đối xứng qua trục $Ox$, lúc đó

(left{ eginarraylx’ = a\y’ = – frac3a + 12endarray ight. Leftrightarrow 2y’ = – (3x’ + 1) Leftrightarrow 3x’ + 2y’ + 1 = 0)

Do đó $d’$ là hình họa của $d$ thì (d’:3x + 2y + 1 = 0)

⇒ Chọn đáp án: (A).

6. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 6 trang 36 sgk Hình học 11

Trong mặt phẳng toạ độ $Oxy$ mang đến mặt đường thẳng $d$ bao gồm pmùi hương trình: (3x – 2y – 1 = 0.) Hình ảnh của con đường thẳng $d$ qua phxay đối xứng trung khu $O$ có phương thơm trình là:

(A) (3x + 2y + 1 = 0) ; (B) ( – 3x + 2y – 1 = 0) ;

(C) (3x + 2y – 1 = 0) ; (D) (3x – 2y – 1 = 0).

Xem thêm: Lý Thuyết Công Nghệ 10 Bài 34 Tạo Môi Trường Sống Cho Vật Nuôi Và Thủy Sản

Trả lời:

(M(1;1) in d,) điện thoại tư vấn $M’$ là ảnh của $M$ qua Đo, khi đó:

(left{ eginarraylx’ = – 1\y’ = – 1endarray ight.) tuyệt M’(-1; -1) với tuy nhiên tuy vậy cùng với d, do đó (d’:3(x + 1) – 2(y + 1) = 0)

( Leftrightarrow – 3x + 2y – 1 = 0.)

⇒ Chọn đáp án: (B).

7. Trả lời thắc mắc trắc nghiệm 7 trang 36 sgk Hình học tập 11

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao sai?

(A) Có một phnghiền tịnh tiến biến đổi đều điểm thành chính nó;

(B) Có một phép đối xứng trục trở thành hồ hết điểm thành chủ yếu nó;

(C) Có một phnghiền xoay trở nên các điểm thành chính nó;

(D) Có một phxay vị trường đoản cú trở nên đều điểm thành chủ yếu nó.

Trả lời:

Mọi điểm đối xứng trục chỉ biến đổi mỗi điểm bên trên trục thành chính nó.

Vậy đáp án (B) không nên.

⇒ Chọn đáp án: (B).

8. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 8 trang 36 sgk Hình học tập 11

Hình vuông bao gồm mấy trục đối xứng?

(A) 1; (B) 2; (C) 4; (D) Vô số.

Trả lời:

Hình vuông gồm trục đối xứng là hai tuyến đường chéo cánh và hai tuyến phố trực tiếp trải qua hai trung điểm của cặp cạnh đối lập.

⇒ Chọn đáp án: (C).

9. Trả lời thắc mắc trắc nghiệm 9 trang 36 sgk Hình học tập 11

Trong những hình sau, hình nào có vô số trọng tâm đối xứng?

(A) Hai mặt đường trực tiếp giảm nhau;

(B) Đường elip;

(C) Hai mặt đường trực tiếp tuy vậy song;

(D) Hình lục giác đông đảo.

Trả lời:

Hai mặt đường thẳng song tuy vậy tất cả vô vàn trọng điểm đối xứng nằm trên tuyến đường trực tiếp tuy nhiên tuy nhiên biện pháp phần lớn hai đường thẳng kia.

⇒ Chọn đáp án: (C).

10. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 10 trang 36 sgk Hình học tập 11

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao sai?

(A) Hai đường trực tiếp bất kỳ luôn luôn luôn đồng dạng;

(B) Hai mặt đường tròn ngẫu nhiên luôn luôn đồng dạng;

(C) Hai hình vuông vắn bất kỳ luôn đồng dạng;

(D) Hai chữ nhật bất kỳ luôn luôn đồng dạng.

Trả lời:

Cho hai hình chữ nhật theo thứ tự tất cả các size là $a; b$ với $a’; b’$

*

Nếu (fracaa’ e fracbb’) thì không tồn tại phnghiền đồng dạng nào biến hình này thành quyết kia, phải nhì hình chữ nhật có form size nhỏng bên trên là ko đồng dạng.

Vậy lời giải (D) sai.

⇒ Chọn đáp án: (D).

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài giỏi cùng giải bài bác tập sgk tân oán lớp 11 cùng với trả lời câu hỏi trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 35 36 sgk Hình học 11!