*

... 122221302121430 tất cả 15 chữ số (15 số lẻ) 5đ Đề thi tin học trẻ đề dự bị Bảng A Tiểu học - Năm 2007 (Thời gian có tác dụng bài: 30 phút) Họ tên: Học sinh trờng đái học: Em khoanh tròn vào chữ đứng ... Trờng học trằn quốc toản thị buôn bản quảng trị Đề thi tin học tập tphải chăng Bảng A Tiểu học tập - Năm 2007 đề thức (Thời gian làm cho bài: 90 phút) Bài 1: Tìm số Dựa ... trực thuộc team phần mềm A Hệ thống B Giải trí C vận dụng D Không bắt buộc A, B C Đề thi tin học tập trẻ Bảng A Tiểu học tập - Năm 2007 đề dự bị (Thời gian làm cho bài: 90 phút) Bài 1: Tìm số Dựa vào số biết hình...

Bạn đang xem: Đề thi tin học trẻ tiểu học


*

... Hội Thi Tin Học Trẻ Huyện An 2009 Bài 4: Dùng lịch trình Paint (Start Programs Accessories Paint) Hãy...
*

... rượu cồn máy vi tính d Nơi giữ gìn thông tin cho 4/ Các dạng thông tin thường gặp gỡ máy vi tính là: a Văn b Âm c Bức Ảnh d Cả dạng thông tin 5/ Thi t bị sau cần sử dụng để mang thông tin vào máy tính: a Thân máy tính xách tay ... lượng: a 15 Kg b 27 Kg c 15 d 27 9/ Máy tính lưu trữ thông tin để áp dụng lại sau vào: a Sở xử trí b Trên mạng c Sở ghi nhớ d Bộ nhớ 10/ Thi t bị góp em điều khiển máy tính nkhô giòn chống thuận tiện: ... tính: a Thân máy tính xách tay b Màn hình c Bàn phím d Sở ghi nhớ 6/ Để thực phxay tính 15+26=41 Ta bắt buộc đưa thông tin vào máy tính là: a 15 26 b 26 41 c 41 15 7/ Phát biểu sau sai: a Cmùi hương trình phần mềm b tính...
*

... CỘNG H A XÃ HỘI CHỦ NGH A VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2012 Ngày thi: 08/06 /2012 =============== HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI THỰC HÀNH BẢNG A- TIỂU HỌC (phía ... cùng với team bạn buổi tối thi u rất cần phải nói nước ngoài ngữ gì? Nội giải quyết biên soạn phần mềm soạn thảo văn lưu giữ với thương hiệu TH4 Hết Đề thi Tin học Ttốt - Bảng A- TH2012 Trang:2/3 Ủy Ban Nhân Dân TỈNH ĐỒNG THÁPhường SỞ GIÁO DỤC VÀ ... Tom, Jerry Tí (hoặc vấn đáp cha bạn lại) Tom Jerry Tiếng Anh tiếng Pháp Tiếng Việt tiếng Tây Ban Nha Điểm 2,0 1,0 1,0 1,0 Hết Đề thi Tin học Trẻ - Bảng A- TH2012 Trang:3/3 ...

Xem thêm: "Không Có Gì Là Mãi Mãi, Cũng Chẳng Có Gì Là Mãi Mãi Mãi, Thật Ra Thì Chẳng Có Gì Là Mãi Mãi


*

... thật ưa thích, đắm đuối đủ kiên trì xuất xắc không Vì môn sớm chiều mà lại thành công Có người cần đời để học hỏi, nhằm lần mò nhịp đập thở chữ… Yêu cầu: - Tạo định hình theo mẫu mã - Có thể cyếu vào tranh con (hai ... Ví dụ: Bạn tất cả Số báo danh 15 lưu giữ cùng với tên: THT_Paint_15 ) ………………………………….Hết………………………………… (Cán coi thi không lý giải thêm) ...
... B Nháy trái loài chuột vào color phải chọn hộp màu sắc C Nháy yêu cầu chuột vào biểu tợng hình bình tô phương pháp D Nháy yêu cầu chuột vào phần trang vẽ Phần II: Thi thực hành thực tế (80 điểm) - Thời gian : 90 phút ít Yêu ... biện pháp Elip em yêu cầu nhấn duy trì phím keyboard kéo thả chuột A Phím Cách B Phím Ctrl C Phím Alt D Phím Shift Câu 20: Để chọn đợc color vẽ chơng trình vẽ hình Paint em làm nh sau A Nháy yêu cầu con chuột vào ... A, B C Câu 15: Word, Paint, Calculator trực thuộc nhóm phần mềm A Hệ thống B Giải trí C áp dụng D Không đề xuất A, B C Câu 16: Muốn nắn dịch rời nhanh khô trỏ soạn thảo từ địa điểm đầu trang văn uống ta áp dụng A Ctrl...
... b) Không 3đ Vì mã hoá số thoải mái và tự nhiên phải đợc số tự nhiên và thoải mái có số chữ số số chẵn, mà 122221302121430 bao gồm 15 chữ số (15 số lẻ) 5đ Đề thi tin học tập tphải chăng không siêng thức giấc phái mạnh định đề dự bị Bảng A Tiểu học ... đội ứng dụng A Hệ thống B Giải trí C ứng dụng D Không phải A, B C Đề thi tin học tập tphải chăng ko chuyên tỉnh phái mạnh định Bảng A Tiểu học tập - Năm 2007 đề dự bị (Thời gian có tác dụng bài: 90 phút) Bài 1: Tìm số ... Đề thi tin học tập tthấp ko chuyên tỉnh giấc phái mạnh định Bảng A Tiểu học - Năm 2007 đề thức (Thời gian làm cho bài: 90 phút) Bài 1: Tìm số Dựa vào...
11 814 14
3 752 26
8 629 10