Đây là bạn dạng Kinc Địa Tạng được dịch vày một bậc Chân tu, giới hạnh rất tinch nghiêm: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. cũng có thể khẳng định rằng đây là bạn dạng chuẩn chỉnh chỉnh duy nhất trên toàn quốc. Phật tử trong nước từ bỏ trước tới thời điểm này tụng bản kinh này được cảm ứng không hề ít, xin được trình làng thuộc bạn đọc. Có chút ít công đức nào, xin nguyện hồi hướng mang lại Pháp giới chúng sinch thuộc vãng sinch Tây Pmùi hương Tịnh Độ!

Bộ Kinc Địa Tạng này trọn cỗ 3 cuốn, Tuệ Tâm chia làm 10 trang nhằm dễ ợt cho tất cả những người tụng phát âm. Trước Lúc tụng đọc, các bạn một mực nên gọi qua bài bác này một lượt rồi hẵng tụng: Cách Tụng Kinh Tại Nhà. Người tụng cầm cố sắp xếp thời hạn nhằm tụng trọn bộ là tốt nhất có thể. Nếu tụng nửa chừng mà lại gồm Việc bận thì vậy tụng không còn trang. Lúc làm sao bao gồm thời hạn lại tụng tiếp.

Bạn đang xem: Kinh địa tạng có chữ

 Chỉ buộc phải trước lúc tụng tiếp nhớ hiểu bài kệ Khai Kinch là được. Khi chúng ta tụng đầy đủ 10 trang là không còn một Sở, cũng Call là tụng một biến chuyển tởm Địa Tạng.


Contents

1 Kinch Địa Tạng Bổn Nguyện3 (Quyển Thượng)3.0.1 Kinc Địa Tạng Bồ Tát Bổn định Nguyện – Thần thông bên trên cung trời Đao Lợi – Phẩm thiết bị nhất

Kinh Địa Tạng Bổn định Nguyện

Bài tựa Địa Tạng Bồ Tát

Chí Tâm Quy Mạng Lễ:

U Minh Giáo Chủ Bổn định Tôn Ðịa Tạng Bồ tát Ma ha tát.

Lạy đức trường đoản cú bi đại Giáo chủ!

“Ðịa” là dày cứng cáp, “Tạng” đựng đầy đủ.

Cõi nước phương thơm Nam nổi mây thơm.

Rưới mùi hương, rưới hoa, hoa vần vũ.

Mây xinc, mưa báu số không nghĩ tới.

Lành xuất sắc, chỉnh tề chình ảnh khác lại.

Người, ttách bạch Phật: Nhơn gì thế?

Phật rằng: Ðịa Tạng mang đến Thiên đường!

Chỏng Phật cha đời đồng khen ăn nhập.

Mười phương thơm Bồ tát tầm thường tin cậy.

Nay nhỏ sẵn có thiện tại nrộng duim.

Ngợi khen Ðịa Tạng đức vô lượng:

Lòng từ bởi vì đựng hạnh lành.

Trải bao số kiếp độ sanh ngoài nàn.

Trong tay sẽ sẵn gậy tiến thưởng.

Dộng chảy cửa lao tù cứu vãn toàn chúng sinc.

Tay nỗ lực châu sáng sủa tròn vành.

Hào quang quẻ soi mọi bố nđần Ðại Thiên.

Diêm Vương trước năng lượng điện chẳng hiền hậu.

Ðài cao nghiệp cảnh soi ngay lập tức tội cnạp năng lượng.

Ðịa Tạng Bồ tát thượng nrộng.

Chứng minch công đức của dân Diêm Phù!

Ðại Bi, Ðại Nguyện, Ðại Thánh, Ðại Từ, Bổn định Tôn Ðịa Tạng Bồ tát Ma ha tát. ( 3 lần)

Bài tán nguyện hương

Nguyện mây hương thơm mầu này.

Khắp thuộc mười phương thơm cõi.

Cúng nhường nhịn toàn bộ Phật.

Tôn pháp, những Bồ tát.

Vô biên chúng Tkhô cứng văn uống.

Và cả thảy Thánh Hiền.

Duyên khởi đài sáng sủa chói.

Trùm cho vô hạn cõi.

Xông mọi các bọn chúng sinch.

Ðều phát Bồ đề trọng tâm.

Xa lìa hầu như nghiệp vọng.

Trọn đề xuất đạo vô thượng.

Nam tế bào Hương cúng nhường nhịn Bồ tát Ma ha tát. (3 Lần)

Bài văn phát nguyện

Lạy đấng Tam giới Tôn.

Quy mạng mười phương Phật.

Nay nhỏ vạc nguyện rộng lớn.

Thọ trì tởm Ðịa Tạng.

Trên đền tư ơn nặng nề.

Dưới cứu khổ tam vật dụng.

Nếu bao gồm kẻ thấy nghe.

Ðều phát bồ đề tâm.

Hết một báo thân này.

Sanh qua cõi Cực Lạc.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

Bài kệ knhì kinh

Pháp ảo diệu hết sức sâu vô lượng.

Trăm ngàn muôn ức kiếp khó khăn chạm mặt.

Nay nhỏ thấy nghe được thọ trì.

Nguyện phát âm nghĩa chơn thật của Phật.

Nam tế bào U Minh giáo nhà hoằng nguyện độ sanh:

Ðịa ngục vị ko, thệ bất thành Phật.

Xem thêm: Soạn Phép Phân Tích Và Tổng Hợp, Soạn Bài Phép Phân Tích Và Tổng Hợp

Chúng sinc độ tận, phương thơm triệu chứng Bồ đề.

Ðại Bi, Ðại Nguyện, Ðại Thánh, Ðại Từ, Bổn định Tôn Ðịa Tạng Bồ tát Ma ha tát.(03 lần)

 Kinh Địa Tạng Bồ tát Bổn Nguyện 

(Quyển Thượng)

Kinch Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Thần thông trên cung ttách Đao Lợi – Phđộ ẩm sản phẩm nhấtKinh Địa Tạng Bổn Nguyện: 1. Phật Hiện Thần Thông

Ta nghe như thế này: Một thulàm việc nọ, trên cung Trời Ðao Lợi, Ðức Phật vày Thánh Mẫu mà lại ttiết pháp:

Lúc kia, bất khả tngày tiết bất khả thuyết toàn bộ chỏng Phật với đại Bồ tát vào vô lượng quả đât ở mười phương thơm đông đảo cho hội họp. Rồi đồng khen ngợi rằng:

Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ngơi nghỉ vào đời ác ngũ trược mà hiện sức “đại trí huệ thần thông quan trọng nghĩ bàn”, để điều phục chúng sinc cang cường làm cho chúng nó rõ “pháp khổ pháp vui”. Khen hoàn thành, clỗi Phật đều sai thị giả kính thăm đức Thế Tôn.

Bấy giờ, đức Nhỏng Lai mỉm cười pchờ ra trăm ngàn vừng mây sáng sủa rỡ Khủng. Như là: Vừng mây sáng ma lanh rất đầy đủ, vừng mây sáng sủa tinh ma đại từ bi. Vừng mây sáng oắt con đại trí huệ, vừng mây sáng sủa rực rỡ đại Bát nhã. Vừng mây sáng trẻ ranh đại tam muội, vừng mây sáng tinh ma đại kiết tường. Vừng mây sáng sủa tinh ma đại phước đức, vừng mây sáng sủa tinh ma đại công đức. Vừng mây sáng tinh ranh đại quy y, vừng mây sáng nhãi đại tán thán… Ðức Phật pđợi ra bất khả thuyết vừng mây sáng nhãi như vậy rồi lại phân phát ra những trang bị tiếng ảo diệu.

Như là: Tiếng Bố thí độ, giờ đồng hồ Trì giới độ, giờ đồng hồ Nhẫn nhục độ, giờ Tinch tấn độ. Tiếng Tnhân hậu định độ, tiếng Bát nhã độ, tiếng Từ bi, giờ Hỷ xả, giờ Giải bay, giờ đồng hồ Vô lậu. Tiếng Trí huệ, tiếng Sư tử hống, tiếng Ðại Sư tử hống, tiếng Mây sấm, giờ đồng hồ Mây sấm Khủng.

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện: 2. Ttránh, Rồng… Hội Họp.

Khi đức Phật phạt ra bất khả ttiết bất khả ttiết tiếng kỳ diệu như thế kết thúc. Thời tất cả vô lượng ức hàng Ttách, Rồng, Quỷ, Thần sống vào cõi Ta bà và cõi nước pmùi hương khác cũng mang đến họp hành vị trí cung Trời Ðao Lợi.

Nhỏng là: Ttránh Tđọng Thiên Vương, trời Ðao Lợi, ttránh Tu diệm Ma, ttránh Ðâu Suất Ðà. Trời Hóa Lạc, ttách Tha Hóa Tự Tại, ttách Phạm Chúng, trời Phạm Prúc, ttránh Ðại Phạm. Ttách Thiểu Quang, ttách Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, ttách Thiểu Tịnh, ttách Vô Lượng Tịnh. Ttách Biến Tịnh, ttránh Phước Sanh, ttách Phước Ái, ttách Quảng Quả, ttránh Nghiêm Sức. Ttách Vô Lượng Nghiêm Sức, ttránh Nghiêm Sức Quả Thiệt, ttránh Vô Tưởng, ttránh Vô Pthánh thiện, ttránh Vô Nhiệt. Trời Thiện tại Kiến, ttách Thiện Hiện, trời Sắc Cứu Cánh, trời Ma Hê Thủ La. Cho mang đến trời Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng Xứ đọng. Tất cả Thiên bọn chúng, Long bọn chúng, thuộc những chúng Quỷ, Thần số đông mang lại hội họp.

*

Lại có những vị Thần sinh sống cõi Ta bà cùng cõi nước phương thơm không giống như: Thần đại dương, Thần sông. Thần rạch, Thần cây, Thần núi, Thần đất, Thần sông chằm, Thần lúa mạ. Thần công ty ngày, Thần nhà tối, Thần hỏng không, Thần bên trên ttách, Thần công ty nhà hàng, Thần cây cỏ… Các vị thần như vậy phần nhiều đến họp hành.

Lại gồm có Ðại Quỷ Vương ở cõi Ta bà cùng cõi nước phương khác, như: Ác Mục Quỷ Vương, Ðạm Huyết Quỷ Vương, Ðạm Tinch Khí Quỷ Vương. Ðạm Tnhị Noãn Quỷ Vương, Hành Bịnh Quỷ Vương, Nhiếp đáp Ðộc Quỷ Vương, Từ Tâm Quỷ Vương. Phước Lợi Quỷ Vương, Ðại Ái Kính Quỷ Vương… Các Quỷ Vương như thế phần đông đến hội họp.

Kinch Địa Tạng Bổn định Nguyện: 3. Ðức Phật Phát Khởi.

Bấy tiếng đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương tử đại Bồ tát rằng: “Ông coi coi tất cả chỏng Phật, Bồ tát cùng Ttránh, Rồng, Quỷ, Thần kia. Tại vào trái đất này cùng quả đât không giống, sinh sống vào quốc độ này thuộc quốc độ khác. Nay các cho họp hành trên cung Ttách Ðao Lợi như vậy, ông có biết số bao nhiêu chăng?”.

Ngài Văn uống Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! giả dụ sử dụng thần lực của bé để tính đếm vào nghìn kiếp cũng băn khoăn là số bao nhiêu!”

*

Ðức Phật bảo Ngài Văn uống Thù Sư Lợi rằng: “Ðến Ta cần sử dụng Phật nhãn coi hãy còn ko đếm xiết! Số Thánh, phàm này gần như của Ngài Ðịa Tạng Bồ tát từ thungơi nghỉ kiếp lâu xa tới thời điểm này, hoặc đang độ, đương độ, chưa độ. Hoặc đang thành tựu, đương thành tựu, chưa thành tựu”.

Ngài Văn uống Thù Sư Lợi bạch đức Phật rằng: “Từ thungơi nghỉ thọ xa về trước bé đã tu cnạp năng lượng lành bệnh đặng trí vô ngại, nghe lời đức Phật nói đó thời tin dìm ngay lập tức. Còn mặt hàng tè quả Tkhô nóng vnạp năng lượng, Trời, Rồng tám bộ bọn chúng với mọi chúng sinh vào đời sau. Dầu nghe lời trung thực của Như Lai, mà lại chắc hẳn rằng sinh lòng nghi ngờ, dầu đến có lạy vâng đi nữa cũng chưa đỡ hủy báng. Cúi ao ước đức Thế Tôn phân tích nrộng địa của Ngài Ðịa Tạng Bồ Tát: Ngài tu hạnh gì, lập nguyện gì nhưng mà thành công được sự thiết yếu nghĩ về bàn nhỏng thế?”

*

Ðức Phật bảo Ngài Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi rằng: “Ví nlỗi từng nào cỏ, cây, lùm, rừng, lúa, mè, tre, vệ sinh, đá, núi, bụi bờ vào cõi tam thiên đại thiên. Cđọng một thứ làm một sông Hằng, rồi cđọng số cát trong những sông Hằng, một hột cát có tác dụng một cõi nước, rồi trong một cõi nước cđọng một hột lớp bụi nhỏ làm cho một kiếp, rồi bao nhiêu số những vết bụi bé dại cất vào một kiếp các đem làm kiếp cả. Từ thời gian Ngài Ðịa Tạng Bồ tát bệnh quả vị thập địa Bồ tát đến lúc này ngàn lần lâu hơn số kiếp thí dụ ở bên trên. Huống là hầu hết thuở Ngài Ðịa Tạng Bồ tát còn ở bực Thanh khô vnạp năng lượng cùng Bích Chi Phật!

Này Văn uống Thù Sư Lợi! Oai thần thệ nguyện của Bồ tát đó không thể nghĩ về bàn cho được. Về đời sau, nếu như bao gồm trang thiện tại nam giới, fan thiện thiếu nữ như thế nào nghe danh tự của Ðịa Tạng Bồ tát. Hoặc sử dụng nhiều, hoặc ngắm nhìn vái lạy, hoặc xưng danh hiệu, hoặc cúng dường. Nhẫn mang lại vẽ, khắc, đắp, sơn mẫu của Ðịa Tạng Bồ tát. Thời tín đồ đó sẽ tiến hành một trăm lần sinh lên cõi trời Ðao Lợi, lâu dài không có gì bị sa đọa vào chốn ác đạo.

Kinc Địa Tạng Bổn định Nguyện: 4. Trưởng đưa Tử Phát Nguyện.

Này Văn uống Thù Sư Lợi! Trải qua bất khả tmáu bất khả thuyết kiếp lâu xa về trước, tiền thân của Ngài Ðịa Tạng Bồ tát làm một vị Trưởng đưa tử. Lúc kia, vào đời gồm đức Phật hiệu là: Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Nlỗi Lai. Trưởng giả tử thấy đức Phật tướng tá mạo giỏi đẹp mắt ngàn phước chỉnh tề, new bạch hỏi đức Phật tu hạnh nguyện gì nhưng đặng xuất sắc đẹp mắt như thế?

Khi ấy, đức Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Nhỏng Lai bảo Trưởng mang tử rằng: “Muốn nắn hội chứng được thân tướng mạo xuất sắc rất đẹp này, cần được trải qua vào một thời gian thọ xa độ bay toàn bộ chúng sinch bị khốn khổ”.

Này Văn uống Thù Sư Lợi! Trưởng đưa tử nghe ngừng ngay tức khắc phạt nguyện rằng: “Từ nay mang lại tột số thiết yếu nói xiết ở đời sau, tôi do phần lớn bọn chúng sinh tội khổ vào sáu mặt đường nhưng giảng bày các phương tiện tạo nên chúng này được giải thoát không còn cả, rồi từ thân tôi mới bệnh thành Phật Ðạo”.

Bởi ở trước đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai, Ngài lập nguyện rộng lớn kia. Nên đến hiện nay đã trải qua trăm nghìn muôn ức vô số bất khả tngày tiết kiếp, nhưng mà Ngài vẫn còn hỗ trợ vị Bồ tát!

Kinc Địa Tạng Bổn định Nguyện: 5. Bà La Môn Nữ Cứu Mẹ.

Lại thulàm việc bất khả tư nghị rất nhiều kiếp về trước, lúc đó tất cả đức Phật hiệu là: Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Nlỗi Lai. Ðức Phật ấy thọ đến bốn trăm ngàn muôn ức vô vàn kiếp. Trong thời tượng pháp, gồm một người con gái loại Bà La Môn. Người này các đời cất phước sâu dày, phần lớn fan hồ hết kính nể, Khi đi đứng, thời gian nằm ngồi, chỏng Thiên thường theo hộ vệ. Bà bà bầu của tín đồ mê tín tả đạo, thường khinch Khi ngôi Tam Bảo.

Thungơi nghỉ ấy, dù rằng Thánh Nữ rước các lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người, hầu khiến cho chị em tín đồ sanh chánh loài kiến, cơ mà mà mẹ người không tin hẳn. Chẳng bao lâu bà ấy bị tiêu diệt thần hồn sa đọa vào Vô Gián âm ti.

Lúc đó, Thánh Nữ hiểu được người chị em lúc còn sống không tin nhơn trái, liệu chắc hẳn bắt buộc theo nghiệp quấy nhưng sinh vào con đường ác. Thánh Nữ bèn bán nhà, khu đất, tậu các mùi hương hoa thuộc đầy đủ vật lễ cúng, rồi đem cúng dường trên những cvào hùa tháp thờ đức Phật Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương. Trong một ngôi ca dua cơ thấy hình mẫu của đức Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương đắp vẽ oai vệ dung đầy đủ cách uy nghiêm.

*

Thánh Nữ chiêm bái tượng của đức Phật lại càng sinh lòng kính ngưỡng, trường đoản cú nghĩ về thì thầm rằng: “Ðức Phật là đấng Ðại Giác đầy đủ tất cả trí huệ. Nếu đức Phật còn trụ sinh hoạt đời, thì Khi chị em tôi khuất, tôi cho bạch hỏi Phật, chắc rứa nào thì cũng rõ bà bầu tôi sanh vào vùng nào”.

Nghĩ mang lại đó, Thánh Nữ bi thương tủi rơi lệ siêng nhìn tượng Như Lai mà lại lòng quyến luyến mãi. Bỗng nghe trên hỏng không có giờ bảo rằng: “Thánh Nữ đương khóc tê, thôi chớ gồm bi đát quá lắm! Nay ta sẽ bảo đến ngươi biết nơi của bà mẹ ngươi”.

Thánh Nữ chắp tay hướng lên hỏng ko mà lại vái rằng: “Ðức thần như thế nào đó mà giải sút lòng sầu lo của tớ nhỏng thế? Từ Lúc mẹ tôi mất tới lúc này, tôi thương thơm ghi nhớ hôm sớm. Không biết đâu nhằm hỏi mang lại rõ chị em tôi thác sanh vào vùng nào?”

Trên hư ko lại có giờ bảo Thánh Nữ rằng: “Ta là đức Phật quá khđọng Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Nhỏng Lai cơ mà ngươi đương chiêm bái kia. Thấy ngươi tmùi hương lưu giữ người mẹ trội hơn hay tình của chúng sinc, cần ta mang lại chỉ bảo”.

*

Thánh Nữ nghe nói hoàn thành ngay lập tức vấp ngã bất tỉnh nhân sự xuống, thuộc hạ bản thân mẩy phần nhiều bị tổn định thương thơm. Những bạn đứng bên tất tả đỡ dậy, một lát sau Thánh Nữ new tỉnh lại rồi bạch cùng trên hỏng ko rằng: “Cúi xin đức Phật xót thương bảo ngay lập tức cho rõ chỗ thác sinh của mẹ nhỏ, ni thân trọng điểm của con sắp đến bị tiêu diệt mất!”.

Ðức Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Nlỗi Lai bảo Thánh Nữ rằng: “Cúng nhường nhịn xong xuôi, ngươi mau chóng về lại nhà. Rồi ngồi ngay thẳng suy nghĩ tưởng danh hiệu của Ta, thời ngươi đã biết địa điểm thác sinh của người mẹ ngươi”.

Lễ Phật kết thúc, Thánh Nữ ngay lập tức về nhà. Vì tmùi hương nhớ chị em, đề nghị Thánh Nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Nlỗi Lai trải xuyên suốt một ngày một tối. Bỗng thấy thân mình mang đến một bờ biển cả cơ. Nước trong biển đó sôi sùng sục, có nhiều thụ dữ thân thể toàn bởi sắt bay khiêu vũ cùng bề mặt biển khơi, chạy rảo vị trí này, xua đuổi bên đó.

Thấy mọi trai cùng gái số không ít tới ngàn muôn thoạt chìm thoạt nổi sinh sống vào biển lớn, bị những thú dữ giành nhau ăn uống giết thịt.

*

Lại thấy quỷ Dạ Xoa hình thù đông đảo kỳ lạ lùng: Hoặc các tay, những mắt, nhiều chân, các đầu…Răng nanh chĩa ra phía bên ngoài miệng bén nhọn nhường nhịn gươm, lùa những người tội ngay gần trúc dữ. Rồi qudựa dẫm chụp bắt fan tội, túm hớt tóc đầu chân fan tội lại, ngoại hình muôn vật dụng chẳng dám chú ý lâu. Lúc ấy, Thánh Nữ nhờ vào nương sức niệm Phật bắt buộc tự nhiên và thoải mái ko khiếp sợ.

Có một vị Quỷ Vương tên là Vô Ðộc, mang lại cúi đầu nghinc tiếp, hỏi Thánh Nữ rằng: “Hay nạm Bồ tát! Ngài tất cả duyên sự gì mang lại chốn này?”.

Thánh Nữ hỏi Quỷ Vương rằng: “Ðây là chốn nào?”

Quỷ Vương Vô Ðộc đáp rằng: “Ðây là từng biển thứ nhất sinh hoạt phía Tây núi đại Thiết Vi”.

Thánh Nữ hỏi rằng: “Tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, câu hỏi ấy bao gồm thiệt như vậy chăng?”.

Vô Ðộc đáp rằng: “Thiệt bao gồm địa ngục”.

Thánh Nữ hỏi rằng: “Nay tôi làm sao và để được mang lại vùng địa ngục đó?”.

Vô Ðộc đáp rằng: “Nếu không phải sức oai phong thần rất cần được vì nghợp lực. Ngoài hai vấn đề đó ra ắt ko khi nào hoàn toàn có thể đến đó được”.

Thánh Nữ lại hỏi: “Duyên ổn cớ do sao cơ mà nước trong biển này sôi sùng sục như thế, và gồm những người dân tội cùng rất những thụ dữ?”.

*

Vô Ðộc đáp rằng: “Những bạn tội trong biển lớn này là số đông kẻ chế tạo ra ác sinh hoạt cõi Diêm Phù Ðề bắt đầu bị tiêu diệt, trong vòng tứ mươi chín ngày ko bạn kế từ bỏ để gia công công đức hầu cứu vớt vớt khổ nàn đến. Lúc sinh sống, kẻ đó lại ko có tác dụng được nrộng lành như thế nào cả.

Vì vậy nên cứ theo nghiệp ác của họ làm ra tạo nên nhưng cảm lấy báo khổ nghỉ ngơi địa ngục, thoải mái và tự nhiên bọn họ đề xuất lội qua biển này.

Cách biển cả này mười muôn bởi vì tuần về phía Ðông lại có một cái biển khơi, gần như sự buồn đau vào biển cả kia sắp tới bội hơn biển này.

Phía Ðông của biển khơi đó lại tất cả một chiếc đại dương nữa, sự khổ cực trong các số đó càng trội rộng.

Ðó phần đông là vì phần đông nghiệp nrộng xấu xí của bố nghiệp mà lại cảm vời ra, đồng gọi là biển khơi nghiệp, đó là cha dòng biển cả này vậy”.

Thánh Nữ lại hỏi Quỷ Vương Vô Ðộc rằng: “Ðịa ngục tù làm việc đâu?”

Vô Ðộc đáp rằng: “Trong bố chiếc biển lớn này đều là âm phủ, không ít tới số trăm ngàn, mỗi lao tù phần nhiều khác nhau. Về âm phủ Khủng thời gồm 18 nơi, bực kế đó bao gồm 500 nơi đầy đủ khó lường sự khổ cực, bực kế nữa bao gồm cho ngàn trăm cũng khó lường sự thống khổ.

*

Thánh Nữ lại hỏi đại Quỷ Vương rằng: “Thân chủng loại của tôi new chết thật vừa mới đây, không rõ thần hồn của fan nên sa vào chốn nào?”

Quỷ Vương hỏi Thánh Nữ rằng: “Thân Mẫu của Bồ tát khi còn sinh sống quen có tác dụng đa số nghiệp gì?”

Thánh Nữ đáp rằng: “Thân chủng loại của tôi mê tín tả đạo khinh chê ngôi Tam Bảo, hoặc có những lúc trong thời điểm tạm thời tin chánh pháp, xong rồi chẳng kính. Dầu khuất ko bao thọ, mà chưa rõ đọa lạc vào đâu?”

Vô Ðộc hỏi rằng: “Thân Mẫu của Bồ tát thương hiệu chúng ta là gì?”

Thánh Nữ đáp rằng: “Thân phụ với thân chủng loại của tớ gần như mẫu dõi Bà La Môn. Thân phú tôi hiệu là Thi La Thiện Kiến. Thân chủng loại tôi hiệu là Duyệt Ðế Lợi”.

Vô Ðộc lẹo tay thưa Thánh Nữ rằng: “Xin Thánh Nữ hãy về, chớ đem lòng thương thơm lưu giữ bi thảm rầu vượt lắm nữa. Tội nữ giới Duyệt Ðế Lợi được sanh lên cõi trời mang lại hiện nay đã ba ngày rồi.

Nghe nói nhờ phụ nữ của người có lòng hiếu thuận, vì chưng mẹ nhưng sắm sửa lễ đồ gia dụng, tu tạo ra phước lành, cúng nhường cvào hùa tháp, thờ đức Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Nhỏng Lai. Chẳng yêu cầu chỉ riêng thân chủng loại của Bồ tát đặng ra khỏi âm ti, mà lại ngày kia, gần như tội nhơn Vô Gián cũng phần lớn được phấn khởi, đồng đặng thác sanh cả”.

*

Nói xong xuôi, Quỷ Vương chắp tay kính chào Thánh Nữ mà lại cáo từ.

Bấy tiếng, Thánh Nữ nhịn nhường nằm mê hốt nhiên thức tỉnh giấc, rõ biết câu hỏi đó rồi, bèn đối trước tháp tượng của đức Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Nhỏng Lai nhưng phạt thệ nguyện rộng lớn rằng:

“Tôi nguyện trường đoản cú nay nhẫn đến đời vị lai các chúng sinh mắc phải tội khổ, thì tôi lập ra nhiều phương thơm chước khiến cho bọn chúng này được giải thoát”.

Ðức Phật bảo Ngài Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi rằng: “Quỷ Vương Vô Ðộc trước kia ni thiết yếu ông Tài Thủ Bồ tát. Còn Thánh Nữ Bà La Môn kia nay là Ðịa Tạng Bồ tát vậy”.