*

Bạn đang xem: Một cửa hàng có 398 lít nước mắm

Một shop tất cả 398 lít nước mắm đựng vào hai thùng. Nếu giảm sống thùng trước tiên 50 lkhông nhiều thì thùng sản phẩm nhị rộng thùng thứ nhất 16 lkhông nhiều. Hỏi từng thùng tất cả từng nào llượng nước mắm?

Trả lời cụ thể cho bạn nha???

❤Cảm ơn !❤


*

Đáp án:

Thùng sản phẩm công nghệ nhất: 241 lít; thùng vật dụng hai: 157 lít

Giải thích hợp quá trình giải:

Hiệu nhị thùng là:

50 x 2 - 60 = 84 ( lít )

Số llượng nước mắm làm việc thùng thứ nhất là:

( 398 + 84 ) : 2 = 241 ( lkhông nhiều )

Số lsố lượng nước mắm nghỉ ngơi thùng thiết bị hai là:

398 - 241 = 157 ( lkhông nhiều )

Đáp số: Thùng thiết bị nhất: 241 llượng nước mắm

Thùng lắp thêm hai: 157 llượng nước mắm


*

Đáp án:

Thùng trang bị nhất: 241 lít; thùng sản phẩm hai: 157 lít

Giải phù hợp các bước giải:

Hiệu nhị thùng là:

50 x 2 - 60 = 84 ( lkhông nhiều )

Số lít nước mắm ở thùng đầu tiên là:

( 398 + 84 ) : 2 = 241 ( lít )

Số lsố lượng nước mắm sinh sống thùng máy nhị là:

398 - 241 = 157 ( lkhông nhiều )

Đáp số: Thùng máy nhất: 241 lít nước mắm

Thùng sản phẩm công nghệ hai: 157 llượng nước mắm


Hiệu hai thùng là:

50 x 2 - 60 = 84 ( lít )

Số lít nước mắm sinh hoạt thùng đầu tiên là:

398 - 241 = 157 ( lkhông nhiều )

Đáp số: Thùng vật dụng nhất: 241 lít

Thùng lắp thêm hai: 157 lít


một siêu thị có 398 llượng nước mắm đựng vào 2 thùng ví như bớt sống thùng thứ nhất 50 lít sang trọng thùng thứ2 thì thùng thứ 2 rộng thùng trang bị nhât 16 lkhông nhiều hỏi mõi thùng cất từng nào lít nướcmắm


Xem thêm: Tập Chó Đi Vệ Sinh Đúng Chỗ, 5 Mẹo Cách Dạy Chó Đi Vệ Sinh Đúng Chỗ

Một cửa hàng gồm 398l nước mắm đựng vào 2 thùng giả dụ sút ngơi nghỉ thùng đầu tiên 50l đưa lịch sự thùng sản phẩm công nghệ nhì thì thùng máy nhì sẽ hơn thùng trước tiên 16l hỏi mỗi thùng gồm bao nhiêu llượng nước mắm

1 siêu thị có 398 lít nước mắm dung vào nhì thùng . nếu như chuyển tự thùng thứ nhất sang thùng thứ nhị thì thùng lắp thêm hai rộng thùng đầu tiên 16 lít. hỏi từng thùng ban đầu có bao nhiêu lsố lượng nước mắm.


một shop gồm 60 lít nước mắm đựng vào nhị thùng. giả dụ sút ngơi nghỉ thùng thứ nhất 6 lít đưa thanh lịch thùng thứ nhị thì nhị thùng gồm số nước mắm cân nhau. hỏi mỗi thùng chứa từng nào nước mắm


GIẢI CHO MÌNH BÀI NÀY LUÔN NHA

Hai thùng nước mắmđựng 398 lít. Nếu lấy sút 50 lkhông nhiều nghỉ ngơi thùng lần thứ nhất đổ lịch sự thùng thứ hai thì thùng thiết bị nhì đang đựng nhiều hơn nữa thùng đầu tiên 16 lkhông nhiều. Tính coi lúc đầu từng thùng cất từng nào lít?


1 siêu thị tất cả 398 lsố lượng nước mắm đựng trong 2 thùng ví như sút ngơi nghỉ thùng thứ 1 50 lkhông nhiều chuyển sang thùng 2 thì khi đó thùng 2 nhiều hơn thế thùng 1 16 lít.Tính số llượng nước mắm mỗi thùng.


1 shop gồm 398 lsố lượng nước mắm đựng vào 2 thùng ví như giảm sống thùng trước tiên 50 lkhông nhiều chuyển sang trọng thùng 2 thì lúc đó thùng 2 nhiều hơn thế nữa thùng 1 16 lkhông nhiều.Tính số lsố lượng nước mắm từng thùng.


Một của mặt hàng gồm 398 lsố lượng nước mắm đựng sinh sống hai thùng. Nếu đưa 23 lít sống thùng thứ nhất lịch sự thùng thứ nhì thì thùng thứ nhất còn nhiều hơn thế nữa thùng thứ hai là 14 lkhông nhiều. Hãy tính coi lúc lúc đầu từng thùng cất ban nhiêu lsố lượng nước mắm?


Một cửa hàng tất cả 298 lít nước mắm đựng vào nhì thùng. Nếu đưa 15 lít từ bỏ thùng sản phẩm công nghệ I lịch sự thùng trang bị II thì thùng sản phẩm công nghệ II đã hơn thùng đầu tiên 8 lít. Hỏi ban sơ thùng đồ vật nhì cất bao nhiêu llượng nước mắm?